Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Dugnad på Jønnevald (2010-01-16)Det nye varmerommet ble tatt i bruk i dag, og begynner å fungere alldeles utmerket. Tore Thorkildsen, Bjørn Bunkholt og Øyvind Krogh er i full gang med å få lage veggseksjoner for bøker og blader. Og Øyvind, som har snekkerverksted i kjelleren sin, har laga flotte rammer til varevinduer. Her ser vi fra dagens spisepause. I alt tolv stykker møtte i dag.Foto: Agnar Waldemarsen


I søndre verksteddel begynner også ting å komme på plass. Her ser vi nylig opphengt forheng for å skjerme naboskapet for sprut og gnister når prosjektleder John Halvorsen snart setter i gang med å skifte ut rustne partier i den originale Snabbe-froten.Foto: Agnar Waldemarsen


Og naboen, det er Rolf Kleppe som med nennsom hånd demonterer bit og innvendige karosserideler bit for bit. Når konstruksjonen er blottlagt, har vi invitert medlem Henning Aasbø som har vært gjennom samme prosess med sin snutebuss, Lia-bussen, for å se om vi kan benytte hans løsninger hos oss.Foto: Agnar Waldemarsen


Benker og utstyr begynner å komme på plass litt etter litt. Det elektriske får også sitt. Og her er det utskiftning av lysrør og reingjøring av reflektorer som er på gang. Fra venstre: Oddvar Moen, Kåre Gjelstad og Geir Grøtvik.Foto: Agnar Waldemarsen


< < Dugnad på Jønnevald (2009-12-05) | Dugnad på Jønnevald (2010-01-30) > >

Nyheter/Sist oppdatertDel/lagre, legg til favoritter


Doner penger til Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark med PayPal


Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark © 2009-2016 | Kontakt oss | Ansvarlig webmaster: Martin Holm

Denne siden er besøkt 1005 ganger siden 2010-01-17.