Hjem

Foto: Norborg Bilruter A/S' anlegg og vognpark i 1965.


Velkommen til Rutebilhistorisk Forening avd. Telemark.. Her vil du finne informasjon om hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi er og mye mer. Bildet over er Norborg Bilruter A/S sitt rutebilanlegg. Det er nå vårt møtested for restaureringsarbeider, rutebilprat og kaffedrikking m.m.


Dette garasjeanlegget var Norborg Bilruters base fra 1955 til selskapet ble kjøpt av BO-Bussene i 1988. Samme år ble Norborg Bilruter AS solgt videre til AS Rutebil, som fra 01.01.1989 tok navnet Grenland Nord Trafikkselskap AS. Anlegget ble inntil 1993 fortsatt delvis benyttet som bussgarasje. Deretter og fram til 2006 har anlegget vært utleid til verkstedformål.


Anlegget er et av svært få intakte rutebilanlegg i Norge fra sin tidsepoke. Her er det verksted, vaskedel, garasjer, tankanlegg og oppstillingsplasser. Rutebileiers bolig er likedan intakt. Det samme gjelder hagen og annet areale for litt naturalhusholdning. Riksantikvaren og lokalt kulturminnevern karakteriserer anlegget som spesielt verneverdig i nasjonal sammenheng.


01.11.2006 kjøpte Telemark Museum med støtte fra det offentlige og næringslivet garasjeanlegget for framtidig bevaring. Sammen med Rutebilhistorisk Forening avd. Telemark har det her blitt bygget opp et «gammeldags» rutebilverksted med utstyr, verktøy og kompetanse fra rutebilens fortid. Rutebilhistorisk Forening drifter anlegget, og har det som base for sine veteranbusser og aktiviteter i Telemark.


For leie av veteran buss med sjåfør eller andre henvendelser, kontakt formann
Jostein Larsen: telemark1@rhf.no908 49 343

Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark er registrert som mottaker i Grasrotandelen.
Vi blir veldig takknemlige for den støtten vi kan få klikk her dersom du ønsker
støtte oss med å tildele oss dine grasrotmidler.