Om oss

Foto: Norborg Bilruter A/S' anlegg og vognpark i 1965.


Velkommen til Rutebilhistorisk Forening avd. Telemark!

I 1990 holdt Rutebilhistorisk Forening sitt årsmøte på Bø Hotell i Telemark. Allerede da ble det raskt klart at det var stor interesse for busshistorie og mange potensielle medlemmer i distriktet. Utpå høsten inviterte derfor de fire som ønsket velkommen til Bø Hotell, Bjørn Bunkholt, Oddvar Sandbukten, Kjell Gunnar Heggenes og Odd Johannessen, alle interesserte inn til et møte for å lodde stemningen skikkelig. Frammøtet viste seg å bli bra og det ble derfor bestemt å danne et interimstyre med sikte på å konstituere et lokallag i Telemark i nær framtid.

Konstituerende stiftelsesmøte ble holdt på 4. mars 1991 på Bø Hotell. Vest-Telemark Bilruter sponset møtelokale, kaffe og påsmurt og Grenland Nord Trafikkselskap stilte buss til disposisjon for å frakte interesserte. Tilsammen var det 29 stk. som møtte. Det første styret hadde denne sammensetningen: Formann: Runar Berthiniussen. Styremedlemmer: Gunnar Carlsen, Karl Johan Olsen, Oddvar Sandbukten og Agnar Waldemarsen. Varamenn: Bjørn Bunkholt og Svein Kåre Gardsteig. Revisor: Birger Norborg og varamann Gunnar Skårdal.


Bildet over er avNorborg Bilruter A/S sitt rutebilanlegg som er vårt møtested for restaureringsarbeider, rutebilprat og kaffedrikking. Dette garasjeanlegget var Norborg Bilruters base fra 1955 til selskapet ble kjøpt av BO-Bussene i 1988. Samme år ble Norborg Bilruter AS solgt videre til AS Rutebil, som fra 01.01.1989 tok navnet Grenland Nord Trafikkselskap AS. Anlegget ble inntil 1993 fortsatt delvis benyttet som bussgarasje. Deretter og fram til 2006 var anlegget utleid til verkstedsformål.


Anlegget er et av svært få intakte rutebilanlegg i Norge fra sin tidsepoke. Her er det verksted, vaskedel, garasjer, tankanlegg og oppstillingsplasser. Rutebileiers bolig er likedan intakt. Det samme gjelder hagen og annet areale for litt naturalhusholdning. Riksantikvaren og lokalt kulturminnevern karakteriserer anlegget som spesielt verneverdig i nasjonal sammenheng.


01.11.2006 kjøpte Telemark Museum med støtte fra det offentlige og næringslivet garasjeanlegget for framtidig bevaring. Sammen med Rutebilhistorisk Forening avd. Telemark har det her blitt bygget opp et «gammeldags» rutebilverksted med utstyr, verktøy og kompetanse fra rutebilens fortid. Rutebilhistorisk Forening drifter anlegget og har det som base for sine veteranbusser og aktiviteter i Telemark.


For leie av veteranbuss med sjåfør fyll ut skjema ved å trykke HER.

For andre henvendelser, kontakt formann
Jostein Larsen: post@rhf-telemark.no – 908 49 343

eller bruk kontaktskjeme som du finner ved å trykke HER.


Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark er registrert som mottaker i Grasrotandelen.
Vi blir veldig takknemlige for all støtte vi kan få! Trykk her dersom du ønsker
å støtte foreningen vår ved å tildele oss dine grasrotmidler.