Aktiviteter

Aktiviteter

Vi har en rekke aktiviteter I løpet av året i vår lokalavdeling:


  • Årsmøte avholdes gjerne i begynnelsen av mars hvert år. På årsmøtet godkjennes årsberetning og regnskap samt forslag til arbeidsplan/aktiviteter for kommende år. I tillegg velges det styre. Etter årsmøtet fortsetter møtet som et ordinært medlemsmøte.

  • Medlemsmøter blir i tillegg til årsmøtet normalt avholdt ca. to ganger i året. Typisk for medlemsmøtene er orientering om siste nytt, fremvisning av bilder og film og medlemmer eller eksterne gjester som holder foredrag om aktuelle temaer. Kaffe, kaker og rutebilprat hører selvfølgelig også med!

  • Dugnader avholdes normalt annenhver lørdag i partallsuker på Jønnevald Rutebilanlegg fra kl. 09:00. Her vedlikeholder og restaurerer vi våre gamle busser. Det er i tillegg mange andre oppgaver knyttet til å "drifte" det gamle rutebilanlegget. Kaffe og prat er også en viktig del av det hele.

  • Onsdagstreffet på Jønnevald Rutebilanlegg er åpent for alle og avholdes stort sett hver onsdag fra kl. 18:00, følg med på facebook. Her møtes rutebilinteresserte for rutebilprat og kaffedrikking.

  • Medlemsturer arrangeres normalt et par ganger i året. Første turen er til det årlige landsmøtet og veteranbusstreffet i regi av hovedforeningen i mai/juni. I tillegg arrangeres det normalt en tur på høsten for vår lokalavdeling. Da deltar vi gjerne på arrangementer eller besøker andre med samme eller beslektede interesser.