071006

Endelig avklaring og overtakelse av Jønnevald Rutebilanlegg (07/10-2006)

Endelig avklart at alt går i orden med overtakelse av Norborgs rutebilanlegg på Jønnevald!